Ученици от Девин представиха съдебен процес по казус предизвикан от любовна драма /галерия/

Водещи, Общество

Ученици от три общини участваха в Деня на отворените врати на Районен съд -Девин

Тийнейджърите представиха симулативен съдебен процес заради обида на момче към момиче в дискотека предизвикано от любовна драма.

Ученици от три училища в Девин, Борино и Доспат участваха днес в симулативен съдебен процес за физическо и психическо насилие от момче над момиче след възникнал конфликт в дискотека. Процесът се проведе в реална среда в една от залите на Районен съд – Девин в Деня на отворените врати на институцията посветен на Международния ден за правата на човека на 10 декември. Учениците разиграха казуса, при който момче нанася психически и физически травми на момиче в нощно заведение и влязоха в ролята на всички страни в един реален съдебен процес.
Районният съд в Девин провежда вече ежегодно Ден на отворените врати. Тази година съдебната палата в Девин посрещна 60 ученици от училищата в региона – СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат.
Денят започна с представяне от съдия Илияна Зелева на основните международни договори, уреждащи правата на човека – Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Конвенцията за защита на правата на детето. На учениците бе представена и образователната програма „Съдебна власт и информиран избор и гражданско доверие“, „Отворени съдилища и прокуратури“, както и отличаването й с награда от Съвета на Европа, връчена на Висшия съдебен съвет/ВСС/ в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“.

„През 2014 г. беше стартирано споразумение за сътрудничество между ВСС и Министерството на образованието и науката, валидно до 2020 г. То е с образователна цел – да добиете най-обща представа за функциите и дейността на съдебните институции. През тази учебна година ще продължим обучението по образователната програма“, поясни Зелева, като посочи, че през тази учебна година определените за партньори по програмата от РУО на МОН – Смолян училища са отново както миналата година – СУ „Христо Ботев“ – Девин, СУ „Никола Вапцаров“ – Борино и СУ „Димитър Благоев“ – Доспат.

Тийнейджърите научиха и как да реагират при казуси за защита на личните данни, и да бъдат внимателни, когато предоставят своите лични данни в социалните мрежи.

В Деня на отворените врати учениците от СУ „Христо Ботев“ – Девин представиха и своето посещение преди броени дни в Европейския парламент в Страсбург по проект „Евроскола“, което е заслужено с отличената им разработка.
Представянето направи ученикът Едуард Стамболиев, която е бил и говорител в Европейския парламент на групата ученици от Девин.

„Беше голямо удоволствие в тази институция да благодаря на всички тези хора на български език. Нашето училище е единственото средно училище на територията на тази община и посреща ученици от много населени места. Нашето училище винаги се е славело с постиженията си. С учениците си, които участват в множество инициативи, мероприятия, състезания и се справят изключително добре с тях. Участвахме и в проект „Твоят час“. Именно по този проект си направихме група по дебати. Тя бе създадена да са практикуваме нашите умения по английски език, да говорим по различни актуални теми, които засягат Европейския съюз. В същото време нашето училище кандидатства по програмата на Европейския парламент, в която участваха 30 училища. И за наша голяма изненада нашето училище беше сред приетите и единственото на територията на Смолянска област. Което за нас беше изключително голяма гордост“, разказа Едуард Стамболиев.

По проекта учениците обучават всички ученици от 1-ви до 12-ти клас от училището по теми свързани с Европейския парламент и Европейския съюз. Същевременно имат и много срещи и дебати по актуални теми и дебати. Групата също е обучавана – посещава заседание на ОбС – Девин, за да видят как функционира общината и каква е законодателната процедура. Учениците провеждат срещи с експерти от Европейската комисия в Брюксел, както и с евродепутата Владимир Уручев. Групата обучава и учениците от 11 и 12 клас от Професионалната гимназия в Девин. Участват и в мероприятията за Деня на Европа, в деня на самоуправлението в община Девин. Така СУ „Христо Ботев“ става училище – посланик на ЕС. Групата посещава Народното събрание в столицата на страната ни, а благодарение на председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов посещават и Министерството на външните работи. На 27 ноември т.г. групата от училището пътува за Европейския парламент в Страсбург, разказа Едуард Стамболиев.

Той влезе и в ролята на съдия в симулативния съдебен процес, който учениците представиха в съдебната зала.
Представянето му е част от образователната тема на съда: „Нъпълнолетните лица – извършители и жертви на престъпления“. При закрити врати се разгледа частно наказателно дело по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Конфликтът в дискотека става заради любовна драма.

В ролите влязоха – като секретар Мария Лусия Радева, на жалбоподател – Алекс Карабиберов, в ролята на неговата майка – Мартина Димитрова, адвокат на жалбоподателя – Васила Андреева, в ролята на председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни влезе Йоана Сталева, като свидетели – Димитър Чолаков, Соня Калинова, Теодора Дрянова, Красимира Дрянова, Евелина Корчева и Анастаса Александрова. В ролята на социален работник от отдел „Закрила на детето“ влезе Деница Казалиева, в ролята на педагогически съветниц – Васка Вълчинова, а в ролята на класен ръководител – Весела Гайдарова. В ролята на полицай влезе ученикът Стефан Мавродиев, а в ролята на инспектор от Детска педагогическа стая – Симеон Синапов. Вещо лице стана Илиана Тепавичарова.

Съдът определи непълнолетния извършител от 11 клас да бъде наказан с предупреждение, извинение на пострадалото лице и забрана за посещение на нощното заведение, както и с предупреждение за настаняване във възпитателно училище – интернат.

Съдия Зелева поздрави участниците в симулативния процес и посочи: „Вие представихте един казус от вашето ежедневие, част от вашите проблеми – една любовна драма, която може да ни постави в ситуация на извършители или жертви на престъпление“. Магистратът разясни на учениците законодателните правила, при които малолетно лице може да се окаже извършител на противообществена проява. „Групата на непълнолетните лица от 14 навършени години до 18 години ненавършени са наказателно отговорни, но спрямо тях е предвиден по облекчен режим на отговорността. Този процес, който вие показахте, задължително съдът трябва да вземе предвид психическото и физическото състояние на това непълнолетно лице, за да осъзнават извършеното“, каза Зелева, посочвайки че самият Наказателен кодекс налага възпитателни мерки, които трябва да се приложат от Местната комисия за борба с противообществените прояви.
Съдът определи предупреждение, извинение на пострадалото лице и забрана за посещение на нощното заведение.

Районният съд в Девин отличи днес и най-добрите творби в конкурс за есе по темата: „Кое е правото, което мислите, че заслужавате преди съдът и светът да са узнали за него“. Отличените есета бяха наградени с плакети връчени от съдия Елка Хаджиева на Биляна Лавчиева от СУ „Димитър Благоев“ – Доспат, Симона Тютюнджиева и Айлин Палазанова от СУ „Никола Вапцаров“ – Борино.

Съдия Илияна Зелева връчи на ръководителите на групите от трите училища – Красимира Георгиева, Капка Бозова и Джеврие Каинчалиева статуетки, книги и удостоверения за участието им в симулативния процес и Деня на отворените врати.

Вашият коментар