Предлагат промени в маршрутните разписания на линиите на автобусите Смолян-Девин и София-Девин  

Водещи, Икономика

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи днешното заседание на Комисията за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от областната и републиканската транспортни схеми.

Една от основните теми на заседанието беше разглеждане на проект за промяна в съществуващо маршрутно разписание от Областната транспортна схема Смолян – Девин, с час на тръгване от АГ Смолян 13:30. Промяната предвижда увеличаване на средната техническа скорост от 27,5 на 34,8 км/час, вследствие на което автобусите по линията ще пристигат в по-ранни часове на спирките по маршрута. Комисията гласува и одобри проектът да бъде предложен за утвърждаване от Областния управител.

Членовете на Комисията разгледаха и обсъдиха също и предложение за съгласуване на промени в действащи маршрутни разписания от Републиканската транспортна схема на автобусна линия София – Девин с №21101 и №21102. Промените засягат часовете на тръгване и пристигане от спирки по маршрутите на курсовете от София до Девин, за което са съгласувани със съответните кметове на общини и областни управители. След гласуване, Областната комисия взе решение предложените промени да се изпратят за разглеждане от Комисията по републиканска транспортна схема.

Относно засегнатите по-горе теми, пред членовете на комисията бяха представени копие на проект за изменение на МР Девин – Смолян и копие на проект за изменение на МР София – Девин, съобщават от областната администрация.

Заместник-областният управител Андриян Петров повдигна въпросът, свързан със скоростните линии, които биха допринесли до съкращаване на времето за пътуване и по този начин биха привлекли към обществения транспорт повече пътници. Той се аргументира с това, че състоянието на пътната инфраструктура в региона и страната значително се подобри през последните години, а и фирмите-превозвачи вече разполагат с по-нов автомобилен парк.

Комисията обсъди и необходимостта от преразглеждане на пътните знаци и маркировката по републиканската и общинската пътна мрежа в област Смолян. След рехабилитацията на значителна част от пътната инфраструктура в региона, има участъци, в които съществуващата маркировка и пътни знаци не отговарят на реалните условия на пътя.

Обсъдени бяха и възможностите за промяна в съществуващото маршрутно разписание от Областната транспортна схема на автобусна линия Смолян-Мадан и Мадан-Смолян, така че да бъде осигурен удобен транспорт, позволяващ на работещите от едната в другата община да се предвижват до работните си места и съответно до домовете си.

Представителите на превозвачите повдигнаха въпросът, свързан с нелоялната конкуренция, която заплашва бранша, особено по-малките фирми. Нерегламентираният превоз на пътници оказва най-негативно влияние при общинските маршрутни линии, което може да доведе до преустановяване на обществен транспорт до по-малки населени места. Във връзка с това, инж.Димчо Каров – управител на Сдружението на автобусните превозвачи в област Смолян, призова пътниците да се доверяват на регламентирания обществен транспорт, който им осигурява по-голяма сигурност на пътуване.

 

 

Вашият коментар