Девин е домакин на международна олимпиада за студенти от Югоизточна Европа

Водещи

83-ма студенти от държави от Югоизточна Европа участват в олимпиада по математика, която се провежда в Девин. В 5 -дневната надправерата под егидата на SEEMOUS за медали се борят студенти от 11 университета. Домакин е УАСГ , който е участвал и печелил медали на всички проведени досега дванадесет издания на тази олимпиада. Надпреварата се провежда в залите на хотел „Орфей“. България е домаканствила два пъти досега в Пловдив и Благоевград.
Престижното състезание включва задачи от курса по матаматика от първата и втората година от следването. Казусите за решаване са на много високо ниво. Надпреварата е индивидуална, а студентите с призови места получават медали. България се представя със студенти от три университета.
Отличията от олимпиадите на SEEMOUS носят престиж не само за университетите, а и на самите студенти при търсенето на работа.

Вашият коментар