Държавен Фонд „Земеделие“ – Смолян стартира срещи със земеделците в областта, вижте графика

Водещи, Икономика

Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Смолян ще проведе информационни срещи със земеделски стопани в десетте общини от област Смолян. Целта на срещите е хората които се занимават със земеделска дейност и кандидатстват за субсидии пред Фонда да бъдат запознати с всички новости и важни моменти при кандидатстване и прилагане на схемите и мерките  от тазгодишната Кампания по Директни плащания на площ. Ще бъдат дискутирани изисквания за участие по отделните схеми, които тази година са 39 /тридесет и девет/ на брой, новости, често допускани грешки и специфични изисквания към тях за недопускане на неизпълнение на поети ангажименти. Експертите от структурата на Фонда в Смолян ще разговарят на място и за теми и проблеми които интересуват земеделските стопани в тяхната работа и при кандидатстване, като им бъдат споделени добри практики и слабости, така че да получат максимален ефект от кандидатстването им пред Фонда.

 

График за провеждане на информационна кампания от ДФ „Земеделие“ Смолян по населени места във връзка с Кампания ДПП 2019

 

19 март 2019 г.

гр. Доспат – Общинска служба по земеделие  15.00 часа
с. Змейца – Кметството стаята на Секретаря  10.30 часа
с. Барутин – Кметството 13.00 часа

с. Борино –  Сесийна зала  на община Борино 13.30 часа
с. Ягодина – Кметството 11.30 часа
с. Широка лъка – Кметството 9.30 часа

20 март 2019 г.

гр. Неделино – Сесийна зала на община Неделино  10.00 часа
гр. Златоград – Залата на общински съвет Златоград 15.00 часа
с. Старцево – Народно читалище „Прогрес“ малка зала 13.00 часа

гр. Рудозем  – Общинска служба по земеделие 10.00 часа
с. Елховец – Кметството 11.30 часа
с. Чепинци – Читалище „Нов живот – 1948“ 14.00 часа
с. Смилян – Информационен център 17.00 часа

21 март 2019 г.

гр. Девин – Общинска служба по земеделие 10.00 часа
с. Гьоврен – Кметството 12.00 часа
с. Триград – Кметството 14.00 часа
с. Лясково – Кметството 10.30 часа
с. Осиково – Читалище „Съединение“ 13.00 часа

22 март 2019г.

гр. Мадан – Залата на общинска служба по земеделие 10.30 часа
с. Търън – Заведението на Центъра 13.00 часа

гр. Чепеларе – Общинска служба по земеделие 10.00 часа
с. Хвойна –  Кметство 11.30 часа
с. Момчиловци – Кметството 15.00 часа

25 март 2019г.

с. Баните – Общинска служба по земеделие  10.30 часа
с. Гълъбово – Народно читалище „Светлина“  13.00 часа
с. Давидково – Народно читалище „Зора – 1927“  14.00 часа
с. Загражден – Клуб на инвалида  11.00 часа

 

Вашият коментар