Девин е сред отличниците в страната по програмите за регионално развитие

Водещи, Политика

Общините Смолян, Девин и Златоград са отличници в национален мащаб като градове трети и четвърти тип – преки бенефициенти по програмите за регионално развитие. Това заяви областния управител Недялко Славов на провелия се в Смолян вчера граждански диалог на тема регионалното развитие. Форумът бе част от платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом“. В него участваха депутатите от ГЕРБ д-р Даниела Дариткова и д-р Красимир Събев, областният управител Недялко Славов, кметът на Смолян Николай Мелемов, кметове на общини и на кметства от Смолянска област.

Във форума участваха кметът на община Девин Красимир Даскалов и председателят на ОбС- Девин Руси Чаушев.

Областният управител обобщи пред множеството в заседателната зала на община Смолян реализираните инвестиции в областта – в пътищата, водоснабдяването, модернизираната градска среда, енергийна ефективност, обновяване на обществени сгради. „Това са все полезни неща, скоито в Смолянска област може да се похвалим. Говорейки за „Европа в нашия дом“ няма как да не отчетем, че ние чувстваме Европа близо до нас чрез програмите, а две от тях – ОПРР и Програмата за ТГС Гърция – България са управлявани от МРРБ. Именно тези две програми показаха, че Европа не е толкова далече от нас, а напротив – това е част от начина, по който ние разрешаваме проблеми.  Наистина инвестициите в Смолян не са за подценяване, напротив. Аз съм сигурен, че в следващите месеци предстоят още много нови инвестиции по оперативните програми. Бих отбелязал особено общините Смолян, Девин и Златоград, които са преките бенефициенти като градове трети и четвърти тип, те са отличници на национален мащаб“, заяви Славов.

Д-р Дариткова от своя страна подчерта, че европейските програми имат пряка връзка и със здравеопазването, визирайки проекти, които се реализираха и в областната болница на Смолян на стойност над 8 млн. лв. „В настоящия програмен период един от ключовите проекти е за модернизация на спешната помощ, който е на стойност 163 млн. лв. Има обявена поръчка за линейки и се надявам скоро да има за високопроходими автомобили, част от които са за нашия регион“, каза Дариткова. Тя отбеляза, че предстои и обновяването на всички филиали на областта  в модерни спешни отделения, които да допринесат за здравето на населението.

Министър Петя Аврамова заяви, че с представителите на местната и държавна власт от Смолян работи с голямо удоволствие. „Първата ми среща в МРРБ, която имаше връзка и темата беше Смолян, беше с този екип. Повярвайте ми, много са упорити, много искащи, много настояващи, нетърпящи възражения. Когато има работещи хора като колегите до мен, тогава се случват нещата. Искам да ви кажа, че област Смолян е една от отличниците не само по изпълнение на инфраструктурни проекти. Тук имаме първия бенефициент по ОПОС в България – „ВиК“ в Смолян“, каза Аврамова.

Тя подчерта, че от ключово значение за региона са и инвестициите в развитие на пътната инфраструктура, тъй като Смолян е единствената област в България, която няма достъп до жп транспорт. По думите й с въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили от август 2019 г. ще се увеличат възможностите за обновяване на съществуващата пътна мрежа и изграждане на нова.

В момента със средства от ОПРР 2014-2020 се ремонтират 21 км от третокласния път Михалково – Граница ОПУ Смолян, който е важен за жителите на Михалково, Кричим и Девин и им осигурява връзка със Смолян и Пампорово, както и бърз достъп до първокласния път Пазарджик – Пловдив. Срокът за изпълнение е 15 месеца. Рехабилитира се и още един участък от пътя с дължина 15,3 км, който в по-голямата си част е на територията на област Пловдив. На етап тръжна процедура е проектът за ремонт на 27,2 км от пътя Смолян – Стойките – Широка лъка. Разглеждат се техническите предложения. Предстои отваряне на ценовите оферти за строителство и строителен надзор. Индикативната стойност е 23,3 млн. лв. без ДДС, отчете министърът.

Пред медиите Аврамова заяви, че т.нар. „Златен път“ – Девин – Михалково все още не е прехвърлен от НЕК на Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като има дейности които трябва да се извършат, а НЕК нямат съответните възможности да ги направят. Затова се търси трайно решение как да се излезе от казуса.

Председателят на ОбС – Девин Руси Чаушев зададе въпрос докъде е стигнала реализацията на Пловдив за водоснабдяване на града под тепетата от яз. Въча и дали ограниченията, които с този проект ще бъдат наложени на язовира, ще се отразят на бъдещите инвестиционни намерения на девинчани свързани с язовира.

Припомняме, че идеята за водоснабдяване на общините около Пловдив с чиста вода от каскада „Доспат – Въча“ е на около 50 години и е един от най-очакваните проекти в града под тепетата.

В началото на тази година той бе рестартиран  от Областната администрация в Пловдив, с обществената поръчка за прединвестиционни проектни проучвания за обекта „Водоснабдителна система за водоснабдяване на Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“. При предишната процедура – от септември м.г., бяха подадени четири оферти, но само техническото предложение на обединение „ВС Въча 2019“ според комисията бе в съответствие с техническото задание. В протокола на комисията бе посочено, че това води до невъзможност да се осъществи конкурентен избор, поради което тя намира, че каквито и последващи действия да предприеме относно оценяване на техническите предложения, нейната дейност би била необективна и формална и преди всичко в разрез с принципите на ЗОП, въз основа на които се възлагат обществените поръчки. С тези аргументи процедурата бе прекратена от областния управител на Пловдив Здравко Димитров. При новата обществена поръчка прогнозната стойност е същата – 350 000 лева. Финансира се със средства от Оперативна програма „Околна среда“. По проекта е предвидено да се извършат геоложки и хидрогеоложки изследвания и проучвания, геодезически проучвания, хидравлични модели, геотехнически изследвания, анализ на качеството на водата от съществуващите водоизточници, на качеството на суровата вода от бъдещия водоизточник. Както и да се изготви анализ на водния баланс, социално-икономически и финансов анализ, включително да се изчисли социална поносимост на ВиК услугите за населението и др. Поръчката обхваща териториите на общини Кричим, Стамболийски, Перущица, Родопи, Куклен, Пловдив и Марица.

„С колегата областен управител на Пловдив сме в тясна връзка. Идеята в съвсем на първоначален етап и няма първи стъпки по тази идея. Няма работни проекти. Така че според мен на този етап няма причина за безпокойство за бъдещи инвестиционни намерения. Ще бъдете незабавно уведомени за подобни действия“, каза в отговор на Чаушев областния управител на Смолян Недялко Славов.

Вашият коментар