Районен съд-Девин представи Конституцията пред ученици от Девин, Борино и Доспат

Водещи, Общество

На 16.04.2019 г. отбелязваме 140 години от приемане на Търновската Конституция, приета през 1879г. Годишнината беше повод за Районен съд – Девин да покани учениците от училищата  СУ „Христо Ботев“ – гр.Девин, СУ „Димитър Благоев“ – гр.Доспат и СУ „Н. Й. Вапцаров“ – с.Борино да научат повече за Конституцията, като основен закон на държавата и обществото.

Обучението протече в рамките на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“. Конституцията беше представена като основен закон, който зачитайки принципите хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост урежда правата на личността, нейното достойнство и сигурност.

Основно задължение на гражданите да я спазват, както и да зачитат правата и законните интереси на другит, каза съдия Илияна Ферева – Зелева, която представи пред подрастващите темата.

Обучението им протече с дискусия по въпросите: „Какви права имаме?“ и „Към кой орган следва да се обърнем в случаите, когато те са нарушени?“.

Учениците споделиха интересни разсъждения по поставените въпроси и казуси. В попълнената анкета те изразяват мнение, че са научили повече за правата на човека и за механизмите на тяхната защита, отбеляза съдия Илияна Ферева – Зелева.

В обучението взеха участие 26 ученика от СУ „Христо Ботев“ , ръководени от Веселина Пейковска, 18 ученика от СУ „Димитър Благоев“, ръководени от Капка Бозова и Ваня Мутафчева и 8 ученика от СУ „Н. Й. Вапцаров“, ръководени от Джеврие Каинчалиева.

На участниците в обучението се връчиха Конституция,  информационни брошури и удостоверения, предоставени от Висш съдебен съвет в рамките на Образователната програма.

Благодарим на директорите на училищата Красимира Георгиева – СУ „Христо Ботев“ гр.Девин, Емил Хавальов – СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат и Зекир Велиев – СУ „ Н. Й. Вапцаров“ с.Борино и на  ръководителите на учениците за създадената организация и участие в обучението, заявиха магистратите.

Вашият коментар