Стартира ремонта на пътя Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин

Водещи, Политика

Стартира рехабилитацията на 27,2 км от третокласния път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка, съобщи на страницата си Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектът – лот 24, се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Инвестицията е за над 27,9 млн. лв. Лот 24 обхваща рехабилитацията на два участъка. Първият (от км 8+225.53 до км 11+557.32) е с дължина 3,3 км. Той е изцяло в чертите на град Смолян и съвпада с улиците – „Миньорска“, „Първи май“ и „Невестата“. Вторият участък (от км 26+600 до км 50+484.86) е 23,8 км. Преминава през селата Стойките, Широка лъка и град Девин.

Третокласният път III-866 Смолян – Девин – Кричим е основна пътна връзка за жителите на област Смолян. Алтернативен маршрут е на второкласния път II-86 Асеновград – Смолян и осигурява връзка с път I-8 Пазарджик – Пловдив.

В момента със средства от ОПРР се ремонтират още 36 км от третокласния път по направлението Михалково – Кричим. Отсечката е включена в лот 22 и лот 23 от програмата. Лот 22 започва от кръстовището за стената на яз. „Цанков камък“ при Михалково и преминава покрай язовир „Въча“. Дължината му е 21,1 км. В лот 23 е участъкът от изхода на Кричим до яз. „Въча“, с дължина 15,3 км. С успешното изпълнение и на трите проекта – лот 22, лот 23 и лот 24, ще бъдат основно ремонтирани близо 64 км от третокласния път.

В двата участъка в лот 24 ще бъде извършена цялостна подмяна на асфалтовата настилка и подобряване на отводняването. Отсечката ще е с нови бордюри, водостоци, мантинели, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ще бъдат ремонтирани и 4 съоръжения – 16-метров мост при 35-ти км, премостващ Върбово дере, 7-метров мост при 37-ти км, над Караул дере, 10-метров мост при 39-ти км, и 8-метровия мост при 40-ти км, премостващ Брезко дере.

С рехабилитацията на пътя ще се подобри връзката до природните и културните забележителности в областта – пещерата Дяволското гърло, Триградско ждрело, Харамийската пещера, местността Чаирите, Беденските бани, курортен комплекс Пампорово, Смолянските езера, което ще спомогне за развитието на туризма в региона. Ще се повиши достъпът до административни, здравни и културни услуги на жителите на населените места в общините Девин и Смолян и ще се подобри свързаността им с областния център.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 24 е „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът им е за 27 913 817,87 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи Обединение „Надзор региони“, с участници: ,,Строл 1000“ АД и ,,Трафик холдинг“ ЕООД. Техният договор е за 393 000 лв. с ДДС. Авторският надзор ще бъде от Консорциум ,,Мости“ за 2 160 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0024 Лот 24 „Път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян“ е 29 105 256,80 лв с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 21 191 168,53 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 3 739 617,98 лв. с ДДС, собственият принос е 4 174 470,29 лв. с ДДС.

photo_02.jpg photo_03.jpg PKF_01.JPG
02.jpg 03.jpg PKF_04.JPG

Вашият коментар