73 души ще са лични асистенти в община Девин

Водещи

73-ма души от община Девин ще бъдат лични асистенти. 47 от тях бяха преназначени на досегашните си длъжности като лични асистенти и домашни помощници по ПМС № 344, като срока на договора им се удължи до 31.12.2019г.
Нови трудови договори бяха сключени с 26 асистента, които ще се грижат за свои близки по реда на Закона за личната помощ, който ще влезе в сила от 01.09.2019г.
Кметът на община Девин Красимир Даскалов приветства присъстващите в залата на общинска администрация като им пожела късмет в начинанието им и ги увери, че и занапред ръководството на общината и екипът му ще насочват вниманието си и неуморно ще работят включвайки се във всички социални дейности в полза на населението, като осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора и постигане на социалната им адаптивност.

Вашият коментар