Административният съд отмени наредба на ОбС – Девин

Водещи, Общество

Смолянският административен съд с Решение №

PENTAX Image

31/29.01.2020 г. по адм. дело № 485/2019 г., отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян разпоредбите на чл. 6, т.1-7 от Наредбата за условията и реда  за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и прекарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин, приета с решение №212 по протокол № 18/12.11.2012г. на Об.С-Девин.

В мотивите си съдът приема, че протестираните текстове от наредбата касаят обществени отношения правно уредени в акт от по-висока степен, при което тези разпоредби се явяват незаконосъобразни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщи Веселка Георгиева, съдебен секретар и връзки с                       обществеността на Административния съд в Смолян.

Вашият коментар