Непознатият Девин: Искаш гледката на птиците? – От Червен камък

Водещи, Туризъм

Обичано място за девинчани е малко познато на туристите, дори за тези, които идват не за първи път в курортния Девин.

На Великден днес ви представяме препълнената с хора пътека над Девин през защитена местност „Храстево“.

По трасето има маркировка, поставени са информационни и указателни табели, изградени са места за отдих с пейки, кошчета за боклук и панорамна кула за наблюдение с беседка в местността „Червен камък„.

Красивата пътека започва от  два подхода – за по-екстремно натоварване са стръмните дървени стълби от източния край на гр. Девин през местността „Трабешково“, а за разходка и по-леко и постепенно натоварване е подхода по горски път с настилка от трошен камък, отклоняващ се в дясно от пътя от Девин към м. Лисичево.

Пътеката е изградена и се поддържа от Държавно ловно стопанство „Извора“ – гр. Девин.

Общата дължина на маршрута е 2.1 км, с денивелация от гр. Девин от 120 м.

В защитена местност „Храстево“ има дървета на възраст повече от 300 години. Обявена е за защитена през 2012 г. Тя е с площ 17.14 хектара и целта на защитата й е опазване на уникална вековна гора от черен бор, както и с цел възстановяване на най-старата защитена територия създадена в България, по инициатива на лесовъдите от региона на Смолян.

По пътеката може да видите катерички и сърнички, да чуете ромона на малки водопади и да се насладите на чистия боров въздух, красиви гледки и истинската почивка сред природата.

 

Вашият коментар